Gå til hoved-indhold

DATAPOLITIK FLORADANIA MARKETING

1. Persondatapolitik
Et af Floradania Marketings overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger. Floradania Marketing er dataansvarlig. Floradania Marketing’ kontaktoplysninger er:
Floradania Marketing Hvidkærvej 29 5250 Odense SV Att.: Peter Larsen-Ledet
Floradania Marketing udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning. Floradania Marketing er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

2. Hvordan indsamler Floradania Marketing personoplysninger?
Floradania Marketing indsamler personoplysninger på følgende vis:
- Når du er ansat i Floradania Marketing
- Når du køber ydelser hos Floradania Marketing, herunder deltager på messer
- Når du deltager i et af Floradania Marketings arrangementer, herunder Handelspladser
- Browser-informationer (herunder gennem cookies)
Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. Hvilke informationer indsamler Floradania Marketing?
Floradania Marketing indsamler blandt andet følgende personoplysninger:
- Virksomhedsnavn
- Navn på gartneriejer/kontaktperson
- Adresse
- Telefonnummer
- e-mailadresse
- Browserinformationer
For medarbejdere indhentes desuden CPR.nr. samt privatadresse.

4. Hvad er formålet med indsamlingen?
Floradania Marketing formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:
- Kontakt til dig med invitationer til kurser og messer, samt med inspiration og nyheder
- Forbedring og udvikling af Floradania Marketing serviceydelser.
- Tilpasning af Floradania Marketing’ kommunikation og markedsføring til dig.
- Opfyldelse af lovkrav.
For medarbejderne er indsamlingen af data ligeledes for at udbetale løn. I den forbindelse er der indgået databehandleraftaler med de parter, der behandler løn.

5. Dine rettigheder
I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder. Rettighederne er som følger:
- Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Floradania Marketing behandler om dig
- Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Floradania Marketing har registreret om dig.
- Du har ret til at få slettet de personoplysninger Floradania Marketing har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Floradania Marketing alle oplysninger, som Floradania Marketing ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Du kan ved skriftlig anmodning til Floradania Marketing enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Du kan også kontakte Floradania Marketing, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til: Floradania Marketing Hvidkærvej 29 5250 Odense SV Att.: Peter Larsen-Ledet
Floradania Marketing vil indenfor en måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse. Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Floradania Marketing, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Floradania Marketing kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Opdateret april 2018