Gå til hoved-indhold

Planter optager skadelige stoffer og forbedre dit indeklima

Planter er virkelig vores venner! Ikke kun er de skønne og dekorative i vores hjem, de kan også spille en vigtig rolle i forbedringen af vores luftkvalitet indenfor. Gennem fotosyntese absorberer planter kuldioxid og producerer ilt, hvilket bidrager til at rense luften. Men det er vigtigt at bemærke, at nogle planter også kan absorbere skadelige stoffer fra miljøet, herunder trichloretylen, formaldehyd, benzen, xylen og ammoniak. Disse kemikalier kan findes i materialer og produkter i vores hjem og kan påvirke vores sundhed negativt.

Trichloretylen, findes i fx maling, lim, tryksværte og rengøringsmidler. Trichloretylen kan forårsage irritation af øjne og luftveje. Symptomer forbundet med dette kemikalie er; svimmelhed, hovedpine, kvalme og opkast.

Planter som fx fredsliljen har vist sig at være effektive til at reducere trichloretyleniveauet i luften indendørs.

Formaldehyd, vil ved stuetemperaturer optræder som en skadelig gas. Dette stof, findes i fx papirsposer, vokspapir, papirservietter og syntetiske stoffer. Langvarig eksponering for formaldehyd kan forårsage irritationer på øjne og øvre luftveje, fremkalder allergi, kan give allergisk kontakteksem, og stoffet er kræftfremkaldende ved indånding af høje koncentrationer.

Planter som krysantemum, pilea, fingerfilodendron og bregner har vist sig at være effektive til at absorbere formaldehyd.

Benzen bruges som opløsningsmiddel ved fremstilling af bl.a. plastik, lak, maling, benzin og napalm. Det bliver også dannet ved forbrændingen af tobak. Symptomer forbundet med kemikaliets er bl.a. irritation af øjnene, døsighed, svimmelhed, øget hjertefrekvens og hovedpine. Langvarig eksponering for benzen kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, herunder anæmi, nedsat immunforsvar og øget risiko for kræft.

Planter som krysantemum, guldranke, fredslilje og bregner kan bidrage til at reducere niveauet af benzen i luften i hjemmet.

Xylen kan findes i gummi, læder, tobaksrøg og udstødning fra biler. Hvis det indåndes, kan det give irriterede øjne, hud og hals, svimmelhed, hovedpine og i værre tilfælde; lever- og nyreskader. Her om sommeren har folk deres vinduer åbne, hvilket øger risikoen for, at få udstødningsgasserne fra bilerne indenfor i hjemmet.

Du kan reducere niveauet af xylen i hjemmet, ved at anskaffe planter som; Dværgdadelpalme og Svigermors skarpe tunge, som har vist reducerende effekt af xyleniveau i indeklimaet.

Ammoniak kan bl.a. findes i vinduesrens, gulvvoks og gødning. Symptomerne forbundet med kemikaliet er; øjenirritation, hoste og ondt i halsen.

Planter som buskpalmen og flamingoblomsten har påvist at egne sig godt til at reducerer niveauet af ammoniak i hjemmets luft.

Samlet set er det tydeligt, at planter ikke kun er dekorative, tilføjer til vores hjem, men også har en gavnlig effekt på indeklimaet, ved at absorbere skadelige stoffer og dermed rense luften.

Det er vigtigt at bemærke, at planter alene ikke kan fjerne alle skadelige stoffer, og at en kombination af planter og god ventilation er nødvendig for at opnå optimal indendørs luftkvalitet. Derfor er det stadig vigtigt at begrænse eksponeringen for potentielt skadelige stoffer ved, fx at vælge miljøvenlige produkter og opretholde en god ventilation i hjemmet.

Så tak dine planter i dit hjem for at de både pynter, men også for deres evne til at rense og forbedre vores hjemmemiljø!

Tilbage