Floradania.dk: Cyperaceae Carex
Carex-brunnea_20141001Y61A1683.JPG
Rumsstarr

Växtfakta
Familj Cyperaceae
Namn Carex brunnea
Populärnamn Rumsstarr
Bevattning Håll blomjorden konstant fuktig utan att vattna för mycket.
Gødning Ungefär vid var fjärde vattning under växtperioden.
Placering Utomhus/inomhus
Ljusbehov Trivs bäst på en ljus plats, men tål inte direkt sol.
Ursprung Asien
Användning Flerårig utplanteringsväxt som är kräver frostfri övervintring.
Säsong jan-dec
Funktion "Gröna" växter, Miniväxter
Artiklar
Bilder
Carex_brunnea_20191126__3_.JPG
Carex_brunnea_20191126__1_.JPG
Carex_brunnea_20191126__2_.JPG
1carex_lavandula.tif
1efter.tif
2259c_carex_brun_snaptun.tif
2449a3_efteraar03.tif
2449a9_efteraar09.tif
2449a12_efteraar12.tif
2603a13_foraar13.tif
3410s9_stueplantebog_pynt_stuen.tif
090610_226.tif
090611_14.jpg
090611_47.jpg
20140922Y61A1140.JPG
20140922Y61A1175.JPG
Carex-brunnea_20141001Y61A1683.JPG
carex2_fd38.tif
carex3_fd38.tif
Carex_20141001Y61A1685.JPG
Carex_brunnea_20140612Y61A3143.JPG
Carex_brunnea_20140922Y61A0992.JPG
carex_frit2_fd38.tif
carex_frit_fd38.tif
Carex_Syngonium_V06.jpg
Carex_Syngonium_V07.jpg
efteraar16_2004.tif
efteraar_2005_134.tif
efteraar_2005_135.tif
forsidepige.jpg
garex1_fd38.tif
wild_woods.jpg

Materialet kan fritt användas för annan publicering med angivande av Floradania som källa. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med att hitta bilder!

Instagram