Floradania.dk: Amaryllidaceae Anigozanthos
54-anigozanthos.tif
Kängurufot (Kängurutass)

Växtfakta
Familj Amaryllidaceae
Namn Anigozanthos hybrid
Populärnamn Kängurufot (Kängurutass)
Bevattning Håll blomjorden konstant fuktig utan att vattna för mycket.
Gødning Ungefär vid var tredje vattning under växtperioden.
Placering Utomhus/inomhus
Ljusbehov Trivs bäst in direkt sol.
Ursprung Oceanien
Användning
Säsong jan-dec
Funktion Oceanien
Artiklar
Bilder
kaengurupote1-10M.jpg
FD_032011_08.jpg
FD_032011_17.jpg
Anigozanthos_Rosa_hyb_050309_03.jpg
Anigozanthos_Osteospermum_050309_50.jpg
Anigozanthos_Kalanchoe_050309_07.jpg
170311_0510.jpg
54-anigozanthos.tif
55e_anigozanthos.tif
2061a-anigozanthos.tif
2065c_anigozanthos.tif
2065d_anigozanthos-hybrid.tif
3377x_rosa_hyb_snaptun.tif
050613_71.jpg
090611_12.jpg
090611_29.jpg
090611_30.jpg
110310_61.tif
261011_039.jpg
anigozanthos.tif
anigozanthos2.tif
anigozanthos3.tif
Anigozanthos_140213_0039.jpg
anigozanthos_beloperone.tif
anigozanthos_hybrid.tif
Anigozanthos_hybrid_01.JPG
foraar_forside.tif
Labour_lust_Anigozanthos.tif
Labour_lust_anigozanthos2.tif
55c-anigozanthos-hybrid.tif

Materialet kan fritt användas för annan publicering med angivande av Floradania som källa. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med att hitta bilder!

Instagram