Floradania.dk: Mission

Vår mission är att skapa största möjliga värdeökning inom krukväxtbranschen. Detta mål ska vi nå genom att engagerade och kreativa medarbetare samlar in marknadsinformation och bearbetar den till användbara lösningar.

Lösningarna ska skapa ökad synlighet och utarbetas i nära dialog med externa, kompetenta samarbetspartner.

Vi ska vara bäst på att skapa och förmedla idéer som ständigt kan leda till ett bättre ekonomiskt resultat i branschen.

Instagram