Affärsidé

Floradania Marketing A/S är ett branschägt marknadsföringsbolag, vars syfte är att främja avsättningen av danska krukväxter genom insamling och förmedling av marknadsinformation samt utveckling och implementering av strategiska och kreativa marknadsföringskoncept.