Skip to main content

DATAPOLICY FLORADANIA MARKETING


1. Sekretesspolicy
Ett av Floradania Marketings övergripande mål är att upprätthålla den högsta säkerhetsnivån för våra kunder och medarbetare – detta gäller även när det kommer till skyddet av personuppgifter. Floradania Marketing är personuppgiftsansvarig. Floradania Marketings kontaktuppgifter är:
Floradania Marketing Hvidkærvej 29 5250 Odense SV Att.: Peter Larsen-Ledet
Floradania Marketing utför all hantering av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Floradania Marketing är för närvarande i färd med att anpassa relevanta processer och system enligt de nya EU-reglerna för behandling av personuppgifter (GDPR).

2. Hur samlar Floradania Marketing in personuppgifter?
Floradania Marketing samlar in personuppgifter på följande sätt:
– När du är medarbetare på Floradania Marketing
– När du köper tjänster av Floradania Marketing, inklusive deltar på mässor
– När du deltar i ett av Floradania Marketings evenemang, inklusive Handelspladsen
– Webbläsarinformation (inklusive via cookies)
Insamling av personuppgifter och behandling av dessa kommer alltid att ske i enlighet med lagen.

3. Vilka uppgifter samlar Floradania Marketing in?
Floradania Marketing samlar bland annat in följande personuppgifter:
- Företagsnamn
- Namn på trädgårdsmästare/kontaktperson
- Adress
- Telefonnummer
- E-postadress
- Webbläsarinformation
När det gäller medarbetare inhämtas dessutom skatteregistreringsnummer samt privat adress.

4. Vad är syftet med insamlingen?
Floradania Marketings syfte med insamling av personuppgifter kan vara ett eller flera av följande:
- Kontakta dig med inbjudningar till kurser och mässor, samt med inspiration och nyheter.
- Förbättra och utveckla Floradania Marketings tjänster.
- Anpassa Floradania Marketings kommunikation och marknadsföring till dig.
- Efterlevnad av lagkrav.
För medarbetare sker insamlingen av uppgifter också för att kunna betala ut lön. I detta sammanhang har databehandlingsavtal ingåtts med de parter som behandlar löner.

5. Dina rättigheter
Enligt personuppgiftsförordningen har du ett antal rättigheter. Rättigheterna är följande:
- Du har rätt att få inblick i vilka personuppgifter Floradania Marketing behandlar om dig.
- Du har rätt att få de personuppgifter som Floradania Marketing har registrerat om dig korrigerade och uppdaterade.
- Du har rätt att få de personuppgifter som Floradania Marketing har registrerat om dig raderade. Om du vill få dina personuppgifter raderade kommer Floradania Marketing att radera alla uppgifter som Floradania Marketing inte behöver lagra enligt lagstiftningen.

Du kan på skriftlig begäran till Floradania Marketing antingen få en utskrift av dina personuppgifter, få dina personuppgifter uppdaterade, göra invändningar eller begära att få dina personuppgifter raderade.

Begäran måste vara undertecknad av dig och innehålla ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Du kan också kontakta Floradania Marketing om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagstiftningen eller andra rättsliga skyldigheter.

Begäran skickas till: Floradania Marketing Hvidkærvej 29 5250 Odense SV Att.: Peter Larsen-Ledet
Floradania Marketing kommer inom en månad efter mottagandet av din begäran skicka utskriften till din postadress. Om du begär korrigering och/eller radering av dina personuppgifter, kommer Floradania Marketing att undersöka om villkoren är uppfyllda och i så fall genomföra korrigeringen och/eller raderingen så snart som möjligt.

Floradania Marketing kan avslå begäranden som antingen är orimligt återkommande, kräver oproportionerligt tekniskt ingripande (exempelvis att utveckla ett nytt system eller väsentligt ändra befintlig praxis), påverkar skyddet av andras personuppgifter, eller i situationer där den begärda åtgärden anses vara extremt komplicerad (exempelvis begäranden om uppgifter som uteslutande finns tillgängliga som säkerhetskopior).

Uppdaterat i april 2018