Floradania.dk: Policies för cookies och integritet

Policies för cookies och integritet

Vi på Floradania Marketing vill ge dig ett bra och personligt bemötande. För att kunna göra det använder vi cookies, så att vi kan spara information på din dator. 

1. Ägarinformation

Bakom denna webbplats står:

Floradania Marketing
(Dansk Gartneri)
Hvidkærvej 29
5250 Odense SV
Organisationsnr: 5555 0328
Telefon: +45 6592 6266
E-mail: marketing@floradania.dk

2. Cookies

Denna webbplats använder cookies i enlighet med det ovannämnda syftet. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare, så att din dator känns igen när du besöker webbplatsen igen. Vi sparar inga personuppgifter i våra cookies, och de kan inte innehålla virus.   

2.1 Så lång tid sparas cookies
Cookies raderas automatiskt efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas efter varje besök.

2.2 Så raderar du cookies
Se vägledning här: http://minecookies.org/cookiehandtering 

2.3 Hur undviker jag cookies?
Om du inte vill ha cookies kan du blockera dem. Se anvisningar här: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 Vad cookies används till på vår webbplats
Vi använder cookies för att hantera inloggningen till ett antal olika tjänster. Dessutom använder vi cookies för att samla in statistik om användningen av våra hemsidor och för att kunna erbjuda tillgång till sociala nätverk, men dessa cookies kan inte användas för att identifiera personer eller för att samla in personuppgifter.   

2.5 Google Analytics (trafikmätning)
Webbplatsen använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på webbplatsen. 

Du kan välja bort cookies från Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2.6 Facebook

Facebook-cookies används till konverteringsspårning när användarna har hittat till sidan via Facebook, eller till retargeting, dvs. anonym spårning och exponering av annonser på flera webbplatser. Detta sker genom en kombination av sessionscookies från tredje part samt fasta cookies från tredje part. Ytterligare information om Facebooks villkor för skydd av personuppgifter hittar du här: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Ditt samtycke gäller för följande domäner: floradania.dk, planterrenserfaktiskluften.dk.

3. Användning av personuppgifter
Personuppgifter överlämnas aldrig till tredje part om du inte själv uttryckligen har gett din tillåtelse till det, och vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har gett oss dessa uppgifter i samband med registrering, köp eller deltagande i en undersökning m.m. Då samlar vi in information om namn, adress, postnummer e-post, kön, ålder, intressen, åsikter och kunskap om olika ämnen. 

Personuppgifterna används för att genomföra det köp eller den service som informationen samlats in i förbindelse med. Vi använder dessutom uppgifterna för att få större kunskap om dig och de övriga användarna av webbplatsen. Denna användning kan bl.a. omfatta undersökningar och analyser som vi genomför för att vi ska kunna förbättra våra produkter, tjänster och tekniker, och för att vi ska kunna visa innehåll och reklam som anpassats efter dina intressen och hobbies. 

3.1 Kontakt angående personuppgifter
Om du vill ha tillgång till de uppgifter som finns registrerade hos Floradania Marketing om dig, kontaktar du oss via marketing@floradania.dk eller på telefon: +45 6592 6266. Om felaktig information registrerats eller om du har andra invändningar, kan du kontakta oss via samma mailadress och telefonnummer. Du har möjlighet att få veta vilken information som är registrerad om dig, och du kan göra invändningar mot en registrering i enlighet med reglerna i Persondataloven (den danska personuppgiftslagen).

3.2 Skydd av personuppgifter
Dina personuppgifter ska, enligt den danska personuppgiftslagen, förvaras säkert och under sekretess. Vi sparar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst. De är placerade i kontrollerade faciliteter och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande, så att vi vet om informationen om våra användare hanteras på ett försvarligt sätt, med hänsyn tagen till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procents säkerhet vid dataöverföringar via nätet. Det betyder att det kan finnas en risk för att andra orättmätigt skaffar sig åtkomst till information när data skickas och förvaras elektroniskt. Du lämnar således dina personuppgifter på eget ansvar.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras löpande, allt eftersom syftet med dem upphör att existera. Personuppgifter får sparas högst 12 månader efter användning. 

Internets snabba utveckling betyder att förändringar av vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra föreliggande riktlinjer för behandling av personuppgifter. Vid förändringar ändrar vi givetvis datumet för ”senast uppdaterad” längst ned på sidan. Vid väsentliga förändringar ger vi dig besked i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser.   

I den mån dina personuppgifter behandlas har du enligt den danska personuppgiftslagen rätt att få veta vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller den information som behandlas om dig är oriktig eller vilseledande, har du rätt att kräva att informationen korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan när som helst göra en invändning mot att information om dig blir föremål för behandling. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet att klaga över behandlingen av uppgifter och information som rör dig. Din klagan skickar du till danska Datatilsynet, i enlighet med den danska personuppgiftslagens § 58, första stycket.

Instagram