Floradania.dk: Blomstrande högtider ger avtryck i exportsiffrorna

Blomstrande högtider ger avtryck i exportsiffrorna

Under året finns flera bra anledningar att glädja hustrur, flickvänner och mammor med blommor. Och att vi faktiskt gör det finns det tydliga belägg för; exporten av växter till våra europeiska marknader ökar betydligt under de månader då en högtid infaller.

I England går Mors dag i rosa
Rosor har alltid förknippats med romantik och ljuvhet, och danska rosenodlare upplever också att efterfrågan ökar kraftigt bland annat inför Mors dag. Men eftersom denna dag infaller vid olika tidpunkter i olika länder, krävs noggrann planering vad gäller färger, mängder och blomningstidpunkter.

Hos handelsträdgården Rosanova, i dag Thoruplund, utanför Odense, berättar man:

- Engelsmännen är först ut på året med att fira Mors dag. Här är det i hög grad rosa som gäller, och det måste vi naturligtvis ha i tankarna när vi planerar.

Rött till kvinnor i krig och kärlek
Problemet med det engelska morsdagsfirandet är dock att datumet är rörligt - det står i relation till fastan. Det innebär att Mors dag ibland infaller i närheten av Alla hjärtans dag, den 14 februari, då rosorna ska vara röda, eller också i samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars, då rött också är den dominerande färgen.

Det betyder att det kan bli både plats- och tidsbrist ute i handelsträdgårdarna. Michael Larsen, som äger handelsträdgården Broløkke i Odense, förklarar:

- Det kan vara svårt att leva upp till efterfrågan när tre så viktiga högtider infaller nästan samtidigt. När det gäller det danska och det tyska morsdagsfirandet har vi däremot inga problem: det infaller alltid den andra söndagen i maj.

Mamma är bäst …
Danska och tyska mödrar kan med andra ord se fram emot Mors dag med stort lugn. Rött och rosa är de mest populära färgerna här, och det gäller även för det svenska och det franska morsdagsfirandet, som äger rum den sista söndagen i maj.

Försäljningschefen på handelsträdgården Rosa Danica i Marslev på Fyn, är försäljningen i samband med Mors dag fyra gånger större än försäljningen i exempelvis januari eller september.

Det råder med andra ord ingen tvekan om att de europeiska högtidsdagarna spelar stor roll för danska handelsträdgårdar. Och alla tillfrågade rosenodlare bedyrar att deras mödrar - förutom att de får rosor året runt - också får en kär hälsning till Mors dag.

Fakta:
Namnsdagar:
Blommor är även en vanlig namnsdagsgåva. Namnsdagarna har sitt ursprung i att vissa dagar i almanackan tillägnats helgon och martyrer. Medan namnsdagsfirandet aldrig slagit igenom riktigt i Danmark och Norge, är traditionen väl etablerad i Sverige. Och i flera av våra europeiska grannländer, som Tyskland, Polen och Italien, firas namnsdagen i lika hög grad som födelsedagen.  Eftersom namnsdagarna är spridda över hela året, är de inte knutna till någon speciell växt eller blomma.

Fakta:
De senaste exportsiffrorna för rosor (2007):

 

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

DKK

8 841 740

21 710 277

26 148 262

27 179 324

39 729 033

16 638 370

 

Juli

Augusti

September

Oktober

November

 

December

DKK

10 474 600

10 533 461

8 795 527

9 451 457

8 816 349

7 965 268

Källa: Danmarks Statistik.

Fakta:
Är 2007 producerades ca. 38 miljoner rosor i Danmark, varav 75 procent gick på export.

Floradania Marketing är den danska växtbranschens marknadsföringsorgan, som ägs av handelsträdgårdar och försäljningsbolag. Besök gärna www.floradania.dk.

Download HQ

Filer::
floradania_09_S_01.rtf70 Ki
Relaterede planter:

Instagram