Floradania.dk: Om oss

Vision - Mission - Affärsidé

Vision

Floradania Marketing ska vara den dialogpartner den danska krukväxtbranschen föredrar när det gäller avsättning och marknadsföring av krukväxter på alla de viktiga marknaderna i Europa.

Mission

Vår mission är att skapa största möjliga värdeökning inom krukväxtbranschen. Detta mål ska vi nå genom att engagerade och kreativa medarbetare samlar in marknadsinformation och bearbetar den till användbara lösningar.

Lösningarna ska skapa ökad synlighet och utarbetas i nära dialog med externa, kompetenta samarbetspartner.

Vi ska vara bäst på att skapa och förmedla idéer som ständigt kan leda till ett bättre ekonomiskt resultat i branschen.

Affärsidé

Floradania Marketing är ett branschägt marknadsföringsbolag, vars syfte är att främja avsättningen av danska krukväxter genom insamling och förmedling av marknadsinformation samt utveckling och implementering av strategiska och kreativa marknadsföringskoncept.

Instagram