Skip to main content

Handelsplatsen för krukväxter

Handelsplatsen för krukväxter är en branschmässa för växtbranschen som anordnas fyra gånger om året.

Syftet med mässan är att visa upp det säsongsaktuella, danska sortimentet och skapa ett forum för dialog mellan trädgårdsmästare, inköpare och kunder. Här deltar 70-100 trädgårdsmästerier och mässan besöks av kunder från både Danmark och utlandet.
Utställningen är inte öppen för slutkunderna, däremot är pressen naturligtvis välkommen.

 

Datum för Handelsplatsen, 2023

Vår: 8-9 Mars
Sommar: Onsdag 7 juni
Höst: 16-17 augusti
Vinter: Onsdag 25 oktober

Öppettider för tvådagarsmässor
1 dag 09.00-16.00
2. dag 9.00-15.00

Öppettider för endagsmässor
9.00-16.00
 

FÖREGÅENDE REGISTRERING FÖR BESÖKARE

Adress:
Handelsplatsen äger rum på Logistikvej 25A, 5250 Odense SV.

Vill du ha mer information om Handelsplatsen, kontakta: Floradania Marketing, +45 6592 6266