Floradania.dk: Ocean of Roses

Ocean of Roses

11.01.2018

Ny serie med krukrosor i fem färger.

Thoruplund har nu börjat med produktion och försäljning av vårt nya märke ”Ocean of Roses”-serien i 10,5 cm krukor. De fantastiska nya sorterna har valts ut och testats i nära samarbete mellan Thoruplund och den danska förädlaren Queen® Genetics med syftet att sätta nya kvalitetsstandarder inom rosenproduktionen.

Urvalskriterier vid odling av nya sorter:
• Väl dokumenterad förbättrad livslängd och dekorationsvärde.
• Väl dokumenterad hög nivå av etylenresistens.
• Odling med reducerat behov av kemisk växtreglering vilket leder till förbättrad kvalitet.
• Hög motståndskraft mot mjöldagg och låg vattenförbrukning.
• Optimal växtkvalitet under hela säsongen, även tidig vår och höst, såväl som produktion i varma klimat eller hårda vinterförhållanden.
• Stora, lyxiga blommor i livliga och varaktiga färger.

Säson: Vecka 7-36

Producent: Thoruplund

Instagram