Floradania.dk: Växtmarknadens öst- och västlag

Växtmarknadens öst- och västlag

Medan 83,3 % av östdanskarna skämmer bort sig själva med växter i bostaden, är västdanskarna mer benägna att ge bort dem i present. Ny undersökning visar på geografiska skillnader när det gäller danskarnas köp av växter.

Enligt undersökningen, som utförts av Wilke Markedsanalyse, kan man generellt dela in den danska växtmarknaden i ett östligt och ett västlig "lag", precis som i det danska TV-programmet "Hammerslag" på DR1. Det ena laget köper mer växter till sig själva och det andra köper mer växter till andra.  

Undersökningen avslöjar nämligen att hela 83,3 % av dem som bor i de östra delarna av Danmark köper växter till sig själva, mot endast 66,7 % i Ärhus och Odense. Danskarna i öst köper också flest växter åt gången.

På Jylland ger man bort gröna växter
Handlar det däremot om att ge bort en present, så är det danskarna i väst som är mest benägna att satsa på en grön gåva. Undersökningen visar att 25 % av dem som bor i västra Danmark väljer att ge bort växter, att jämföra med endast 8,3 % av köpenhamnarna och 16,7 % av fynborna.

Landsdel och personlighet
Peter Ingemann är värd i "Hammerslag", där mäklare tävlar om att gissa bostäders försäljningspris. Han får följaktligen chansen att se en mängd bostäder runt om i landet, och själv utesluter han inte att andra faktorer än de geografiska spelar roll för växtinköpen.   

-          Generellt sett träffar vi ju både på bostäder med många växter och bostäder med en mer minimalistisk inredning. För mig handlar det också om vem som bor i bostaden; om typ och personlighet.

-          Men mina erfarenheter behöver ju inte nödvändigtvis motsäga undersökningsresultaten, för jag kan ju inte veta om husägarna har fått växterna i present eller om de har köpt dem själva,   

konstaterar Peter Ingemann.

Öst, väst - hemma bäst
Om man kunde fråga växterna själva var de trivs bäst, skulle de nog svara att de gärna står i fönster som vetter mot öst eller väst, eftersom de då får direkt sol under någon del av dagen.    

Men det är en helt annan historia.

Peter Ingemann: Foto: Bjarne Pedersen, DR

Fakta:
Undersökningen bygger på personliga exit-intervjuer efter köp av växter. Totalt deltog 99 personer i undersökningarna som genomfördes på tio platser i Danmark; i Köpenhamn, Ärhus och Odense. De geografiska uppgifterna baserar sig således på ett relativt litet antal respondenter.

Källa: Wilke Markedsanalyse

Läs mer på www.floradania.dk under Branchenyt / Markedsinformation / Danmark

Filer::
floradania_07_se.rtf54 Ki
Relaterede planter:

Instagram