Floradania.dk: Växter som arbetsplatscoacher

Växter som arbetsplatscoacher

Ny doktorsavhandling visar att gröna växter och blommor på kontoret har en positiv inverkan på miljön

Att växter förbättrar inomhusklimatet är väl känt. Däremot har forskarna i mindre utsträckning intresserat sig för hur gröna växter och blommor påverkar själva arbetsmiljön. Och det trots att de är en naturlig del av inredningen på många kontorsarbetsplatser. 

Växter som socialt stöd
Det är Jane Dyrhauge Thomsen, innovationskonsult vid det teknologiska serviceinstitutet AgroTech, som med hjälp av undersökningar på två danska kontorsarbetsplatser har kartlagt växternas betydelse för den psykosociala arbetsmiljön.

-    Gröna växter och blommor har ett speciellt symbolvärde, och de används för att uttrycka socialt stöd i vardagen på kontoret - både anställda emellan och mellan ledningen och personalen,  

berättar Jane Dyrhauge Thomsen.

-    Det är väl känt från arbetsmiljöforskningen att det sociala stödet är viktigt för personalens trivsel, och att det dessutom skyddar mot hälsoproblem som depressioner, stress och hjärt- och kärlsjukdomar.

-    Det glada budskapet är med andra ord att växter bidrar till att främja de anställdas allmänna trivsel och hälsa,

avslutar Jane Dyrhauge Thomsen. 

Växter gagnar gemenskapen
Resultaten från doktorsavhandlingen visar dessutom att gemenskapen på arbetsplatsen stärks när personalen tar hand om och vattnar varandras blommor eller ger varandra blommor i present.   

Förslag till växter på kontoret:
Asplenium
Chlorophytum
Dracaena surculosa
Epipremnum
Hedera
Hoya
Phalaenopsis
Philodendron
Sansevieria
Scindapsus
Spathiphyllum

Bildtext:

Växter bidrar till personalens allmänna trivsel och hälsa. Vid Energi Fyn i Odense utgör växterna en naturlig del av kontorslandskapet. 

Fakta:
Begreppet kontorslandskap härrör från 60-talet, då man började ha växter på större kontor för att förbättra arbetsmiljön och de anställdas trivsel.  
Doktorsavhandlingen, som heter "Plants for a better life", har finansierats av Danske Prydplanter, Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet och Research School of Horticultural Sciences, och den har tillkommit i samarbete mellan KU och RUC.

Instagram