Floradania.dk: Växter skapar trygghet och trivsel

Växter skapar trygghet och trivsel

Personalen trivs och mår bra när den är omgiven av fräscha gröna och blommande växter - det visar det preliminära resultatet av ett danskt forskningsprojekt om växters och blommors betydelse för arbetsmiljön.

Under det senaste året har Jane Dyrhauge Thomsen, som är ph.d-stipendiat vid det Biovidenskabelige Fakultet på Köpenhamns Universitet och fungerar som ledare för projektet, genomfört undersökningar på två arbetsplatser. Allt som allt har 33 personer från flera organisationsnivåer deltagit.

Växter skapar trygghet
Jane Dyrhauge Thomsen förklarar:

- Fallstudierna pekar på att blommor och grönt är en integrerad del av arbetsplatserna, och att de använts aktivt för att göra de fysiska, sociala och psykiska omgivningarna både trevligare och tryggare. Relationen mellan ledning och anställda påverkas positivt, och det gäller även relationen de anställda emellan.

Fräscha växter väcker positiva känslor
Vid bearbetningen av datamaterialet har forskaren dock stött på en del utmaningar.

- Det sätt på vilket de anställa upplevde att blommor och grönt på verkade deras arbetsmiljö och trivsel visade sig vara ganska komplext,

berättar Jane Dyrhauge Thomsen.

- För det första hade växterna använts i många olika sammanhang - det handlade om allt från att skapa ett bra inomhusklimat till att förbättra den sociala miljön och skapa vackra och rogivande omgivningar, för att nämna några exempel. För det andra spelade själva växtens utseende, och det som deltagarna förknippade den med, också roll.

Resultaten från fallstudierna är bara en del av projektet, och de slutliga forskningsresultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidsskrifter under de kommande månaderna.

Växter ger ökad effektivitet
Andra undersökningar av personalens trivsel och effektivitet stärker Dyrhauge Thomsens undersökningsresultat.

Sommaren 2010 kunde en medarbetarundersökning som genomfördes av Hewlett Packard visa att blommor och grönt kan bidra till att öka effektiviteten. Här hade hela 55 % av de tillfrågade uppgivit att blommor och grönt är en viktig faktor när det gäller effektiviteten.

Så om trivseln och effektiviteten ska vara optimal, kan du med fördel lägga lite extra energi på att omge dig med växter du gillar och har bra erfarenhet av, såväl på arbetsplatsen som hemma. 

Fakta:
Projektet "Plants for a Better Life", som är ett treårigt forskningsprojekt finansierat av biovetenskapliga fakulteten vid Köpenhamns universitet, branschföreningen Danske Prydplanter och Research School of Horticultural Sciences, förväntas vara avslutat i juli 2011.

Filer::
FD_11_SE.rtf52 Ki

Instagram