Floradania.dk: Sinnesträdgårdar för barnen

Sinnesträdgårdar för barnen

Härliga naturupplevelser är ovärderliga för barnens tillväxt och utveckling, menar en specialist på "sinnesträdgårdar". Och det är de vuxnas ansvar att öppna barnens ögon, så att de inte blir till konsumerande robotar.

Naturen som pedagog och terapeut
Helle Nebelong, som är landskapsarkitekt och specialist på design av uterum, sinnesträdgårdar och lekplatser, är angelägen om att de vuxna tar sin uppgift att introducera barnen i växternas rika och spännande värld på allvar. 

-      Barns sinnen stimuleras och utvecklas genom lek med växter. Även motoriken förbättras. Bara detta att hålla en växt mellan fingrarna på ett sådant sätt att blad och blommor inte förstörs, bidrar till att utveckla barnens finmotorik, säger Helle Nebelong.

-      Förutom att barnets fysiska utveckling förstärks, får barnet också lära sig att söka lugn och kraft i den skönhet som växtriket bjuder på. Vi har väl alla upplevt hur naturen kan fylla oss med ny energi när vi känner oss ledsna eller stressade.   

Det krävs faktiskt inte mycket för att skapa en liten sinnesträdgård där hemma, fortsätter Helle Nebelong.

-      Hitta några små plättar i trädgården där barnet själv kan anlägga sin egen lilla trädgård och uppleva naturen på nära håll. Att små växter växer sig stora och frodiga är en viktig ögonöppnare för barnet. 

Utnyttja alla sinnen
Helle Nebelong rekommenderar att man planterar ätliga eller doftande växter som kryddörter, lavendel, doftpelargon och rosor i sinnesträdgården.

-      Plantera t.ex. massvis med spansk körvel och libbsticka, och skapa en doftande labyrint eller ett buskage, där barnen kan leka och gömma sig.  Kryddväxterna kan man ju dessutom ha i maten!

Helle Nebelong ser utvecklingen i USA, där barn i stort sett bara får uppleva naturen genom TV:n, som ett verkligt skrämmande exempel.

-      Naturen är en viktig motpol till allt det konstgjorda som barnen utsätts för idag. Sätt datorspelet på standby och se till att ni - hela familjen - får några härliga, äkta upplevelser i er egen unika växtvärld, 

avslutar hon.

Bild av Helle Nebelong: Suste Bonnén

Läs också Ge ditt barn en grön upplevelse

Filer::
FD_17_11_S.rtf54 Ki

Instagram