Floradania.dk: Inredning och växtinköp är två sidor av samma mynt

Inredning och växtinköp är två sidor av samma mynt

Om du är man, och helst avstår från att följa med och köpa krukväxter, är sannolikheten stor för att det inte är du som bestämmer var skåpet - och krukväxterna - ska stå därhemma.

En alldeles färsk och representativ undersökning, gjord av Wilke Markedsanalyse, visar att det finns ett tydligt samband mellan köp av krukväxter och delaktighet i inredning av det egna hemmet.    

Ansvar för inredningen
Undersökningen omfattar 279 män i alla åldrar. De tillfrågades om vem som i allmänhet ansvarar för den dekorativa sidan av hemmets inredning, och resultatet visade att när män står för en del av inredningen av bostaden, köper de också växter.   

Det var intressant att få veta att knappt hälften av de män (43 %) som köper växter till hemmet, antingen står helt och hållet för inredningen, eller gör det i lika hög grad som sin partner. Endast tio procent av de män som deltar i växtinköpen låter partnern stå för hela inredningen av hemmet

När det gäller den grupp män som aldrig köper krukväxter till hemmet - en femtedel av de tillfrågade - låter mer än hälften kvinnan ensam stå för inredningen.

Växter är en del av inredningen
Med andra ord: växter är en del av inredningen. Och om du som kvinna eller tjej möter en man som gillar heminredning, är chansen riktigt god att han också kommer hem med blommor till dig.

Fakta:
Undersökningen är gjord av Wilke Markedsanalyse i december 2010. De tillfrågade utgör ett representativt urval av den danska befolkningen. Totalt deltog 558 personer i undersökningen.

Filer::
FD_0711_SE.rtf40 Ki

Instagram