Sweet Perfume™ Sweet Home Roses®

25.01.2019

[Translate to Engelsk:] Skab tidelig sommer stemning på terrassen allerede i marts med ‘Sweet Home Roses’, der helt unikt blomstrer lang tid før havens andre roser. Nu med en dejlig duft af ‘Sweet Parfume’™. Plant ‘Sweet Parfume’ i krukker og nyd dem lige til frosten sætter ind.

Create an early summer mood on the terrace as early as March with “Sweet Home Roses”, which uniquely blooms long before the other roses in the garden. Now with a nice scent of “Sweet Perfume”™. Plant "Sweet Perfume" in pots and enjoy them right until the frost sets in.

Season: Mar - Sep

Grower: Roses Forever

Instagram