Floradania.dk: Holland

Holland

Rapport: Forbrugeranalyse af markedet for potteplanter i Holland 2019

Formål Formålet med nærværende rapporter at give et overblik over det hollandske markeds forbrug af potteplanter, herunder indkøbssteder og anledning til køb. Nærværende rapportskal gerne kunne give et billede af den hollandsk forbrugeradfærd, således salgsselskaber og gartneri kan danne sig et billede af,hvordan man kan markedsføre og afsætte sine produkter til Holland.

Instagram