Floradania.dk: Dansk Fællesstand på Green is Life & Flower Expo Polen 2019

Dansk Fællesstand på Green is Life & Flower Expo Polen 2019

10.10.2019

Floradania Marketing besøgte i sidste måned udstillingen i Polen.

Polen har lange traditioner for produktion af planteskoleplanter og -træer og har gennem de sidste 27 år afholdt messen Green is Life i Warszawa og udvidede for fire år siden til også at udvide med potteplanter, deraf dobbeltnavnet Green is Life & Flower Expo Poland.

Af Peter Larsen-Ledet

I årets udgave, der blev afholdt i perioden 05.-07. september, var der for første gang deltagelse af en dansk fællesstand etableret af Floradania Marketing, hvor 25 gartnere havde meldt deres deltagelse. Ligeledes var GASA Poland og Plantas Group repræsenteret på messen.

Sproget som barriere

En håndfuld danske gartnerier benyttede lejligheden til både at skabe sig et indtryk af det polske marked, men også til at mødes med salgspersonalet fra salgsorganisationerne. Dette var givtigt for begge parter og medførte en øget forståelse for udbud og efterspørgsel. Sværere var det dog for gartnerne at tale med de besøgende på messen, idet kun få talte engelsk. Sproget er således fortsat en væsentlig barriere for at kunne kommunikere endsige sælge til det polske marked.

15.000 besøgende

Messen havde på sine 3 dage ca. 15.000 besøgende, heraf 7.543 professionelle besøgende ifølge arrangørerne. Dette tal vil andre nok påstå er lidt rigeligt højt sat, men det var de officielle tal. Heraf var 27,6% planteskole- og potteplanteproducenter, 21,6% landskabsarkitekter og lignende, og endelig 15% indkøbere fra havecentre, DIY og detailbutikkerne.

Udstillere fra 11 lande

Messen havde i alt 270 udstillere fra 11 lande: Polen, Holland, Belgien, Tyskland, Danmark, Frankrig, Italien, Slovakiet, Litauen, Kenya og USA.

Fakta om Polen:
Med ca. 38,5mio. indbyggere og med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 3,9 pct. for perioden 2004-2017 placerer polsk økonomi sig blandt de hurtigst voksende i Europa. Selv under den økonomiske og finansielle krise klarede Polen sig bemærkelsesværdigt godt og oplevede, som det eneste EU-land, positive vækstrater i årene 2009-2011.

Instagram