Floradania.dk: Boligindretningen og planteindkøb er to sider af samme sag

Boligindretningen og planteindkøb er to sider af samme sag

Er du mand, og glider du af på planteindkøbene til boligen, er der stor sandsynlighed for, at mor bestemmer, hvor skabet og dermed planterne i hjemmet skal stå

En nyere, repræsentativ undersøgelse foretaget af Wilke Markedsanalyse dokumenterer, at der er en tydelig sammenhæng mellem det at købe planter og så tage del i sin boligs indretning.

Ansvar for boligindretningen
Undersøgelsen blev foretaget blandt 279 mænd i alle aldre, der blev spurgt om, hvem der generelt er ansvarlig for den dekorative del af husstandens boligindretning, og resultatet viste, at når mænd står for en del af indretningen af boligen, køber de også planter.

Det var interessant at få afdækket, at knap halvdelen af de mænd(43 %), der køber planter til hjemmet, enten helt selv står for boligindretningen eller deltager på lige fod med samleveren.  Faktisk gælder det for de mænd, der også tager del i planteindkøbene, at kun 10 % af dem helt og holdent lader samleveren stå for boligindretningen.

Med hensyn til den gruppe af mænd, der aldrig køber planter til hjemmet – svarende til knap en femtedel af de adspurgte – lader mere end halvdelen af disse udelukkende kvinden stå for indretningen.

Planter er en del af indretningen
Sagt på en anden måde er planter en del af indretningen. Så hvis du som kvinde eller pige møder en mand, der går op i boligindretning, er chancen for, at han også kommer hjem med planter til jer, overvejende stor.

Fakta:
Undersøgelsen er foretaget af Wilke Markedsanalyse i december 2010 i et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. 558 personer deltog i undersøgelsen.

Downloads:
FD_0711_DK_01.rtf37 Ki

Instagram